Νόμιμο δικαίωμα Υπαναχώρησης

Βάσει του Ελληνικού Νόμου 2251/1994, εφόσον συναλλάσσεστε ως καταναλωτής, έχετε δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση (εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου πρόκειται για κάποιο από τα προϊόντα του όρου 13.3 κατωτέρω, όπου το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν παρέχεται) εντός 14 ημερολογιακών ημερών αναιτιολόγητα.

Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει μετά την παρέλευση 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος που έχετε ορίσει εσείς, διάφορο του μεταφορέα, απέκτησε τη φυσική κατοχή ή έλεγχο των προϊόντων, ή στην περίπτωση παραγγελίας με περισσότερα προϊόντα μετά την παρέλευση 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος που έχετε ορίσει εσείς, διάφορο του μεταφορέα, απέκτησε τη φυσική κατοχή ή έλεγχο του τελευταίου προϊόντος.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, δηλαδή να μας επιστρέψετε το προϊόν σύμφωνα με τα ανωτέρω και να σας καταβάλουμε το τίμημα,  μπορείτε να ενημερώσετε την  Georgia Fashion τηλεφωνικώς  καλώντας στο Τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών στο τηλέφωνο 23810 89707 ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας που βρίσκεται εδώ.

Για να υπαναχωρήσετε εμπρόθεσμα, αρκεί να στείλετε την επικοινωνία σας σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης.

Αν υπαναχωρήσετε από αυτή τη Σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών από την ημέρα που ενημερωθήκαμε για την υπαναχώρηση, όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει από εσάς. Στα επιστρεφόμενα από την Georgia Fashion χρήματα δεν περιλαμβάνονται έξοδα αρχικής αποστολής σε εσάς (όπου αυτά προβλέπονταν) αν υπερβαίνουν το κόστος καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

Η επιστροφή θα γίνει με την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή. Με την άσκηση της υπαναχώρησης υποχρεούστε να επιστρέψετε σε εμάς το προϊόν στην άριστη κατάσταση στην οποία σας παραδόθηκε ή να μας παραδώσετε σαφείς και μη αμφισβητήσιμες αποδείξεις ότι το έχετε στείλει ασφαλώς εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρηση από εσάς και εντός της ίδιας προθεσμίας υποχρεούμαστε να σας επιστρέψουμε τυχόν ποσά που μας έχετε καταβάλλει. Θεωρείται ότι το έχετε πράξει αυτό εμπρόθεσμα αν έχετε δώσει προς αποστολή τα προϊόντα πριν παρέλθει η προθεσμία των 14 ημερών.

Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής.

Τα έξοδα αποστολής της επιστροφής του προϊόντος δεν καλύπτονται από την Georgia Fashion και επιβαρύνουν τον πελάτη.

Ευθύνεστε για κάθε απομείωση της αξίας των προϊόντων ως απόρροια τέτοιας μεταχείρισής τους που αλλοιώνει την φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργικότητά τους.

Συμβατικό Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Πέραν του νόμιμου δικαιώματος υπαναχώρησης που παρέχεται στον καταναλωτή, όπως αυτό αναφέρεται στον όρο 13.1 ανωτέρω, σας χορηγούμε περίοδο 20 ημερών από την Επιβεβαίωση Αποστολής, για να  επιστρέψετε τα προϊόντα (εξαιρουμένων των προϊόντων που αναφέρονται στον όρο 13.3 κατωτέρω, για τα οποία  το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν παρέχεται).

Σε περίπτωση που επιστρέφετε τα προϊόντα εμπρόθεσμα εντός της περιόδου συμβατικής υπαναχώρησης, αλλά εκπρόθεσμα ως προς την περίοδο νόμιμης υπαναχώρησης, θα σας επιστραφεί η αξία των επιστρεφομένων προϊόντων. Τα άμεσα έξοδα που προκύπτουν εξαιτίας της επιστροφής των εν λόγω προϊόντων θα βαρύνουν εσάς.

Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με τον όρο 13.1 ανωτέρω, παρόλα αυτά αν μας ενημερώσετε για την υπαναχώρηση μετά την λήξη της προθεσμίας για τη νόμιμη υπαναχώρηση, υποχρεούστε σε κάθε περίπτωση να μας επιστρέψετε τα προϊόντα εντός 20 ημερών από την Επιβεβαίωση Αποστολής.

Κοινές Διατάξεις (και για τις δύο περιπτώσεις υπαναχώρησης)

Δεν μπορείτε να υπαναχωρήσετε από τη Σύμβαση, καθότι δεν έχετε τέτοιο δικαίωμα, στις περιπτώσεις του άρθρου 3ιβ του ν.2251/94 καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που αυτό προβλέπεται από τον νόμο ή την παρούσα σύμφωνα με το νόμο.

Ενδεικτικά δεν δικαιούσθε άσκηση υπαναχώρησης σε προϊόντα όπως πχ Εσώρουχα για λόγους υγιεινής,  εφόσον μάλιστα η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει έτσι το δικαίωμα του υπαναχώρησης. Επίσης  δεν δικαιούστε να υπαναχωρήσετε στις περιπτώσεις αγοράς «μαγιό», μόνο όμως εάν έχετε αφαιρέσει το ειδικό αυτοκόλλητο που φέρει στο εσωτερικό του.

Το δικαίωμά σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση ισχύει μόνο για τα προϊόντα που επιστρέφονται ακριβώς στην ίδια κατάσταση που τα παραλάβατε. Κανένα ποσό δεν θα σας επιστραφεί, εάν το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί μετά το άνοιγμά του, εάν το προϊόν δεν είναι στην ίδια κατάσταση που παραδόθηκε ή εάν έχει υποστεί ζημιά. Επομένως, πρέπει να φροντίσετε για τη δέουσα επιμέλεια των προϊόντων όσο είναι στην κατοχή σας. Παρακαλούμε επιστρέψτε τα προϊόντα χρησιμοποιώντας ή συμπεριλαμβάνοντας την αρχική τους συσκευασία, τις οδηγίες και κάθε άλλο έγγραφο που τυχόν συνοδεύει τα προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να επιστρέψτε τα προϊόντα μαζί με την απόδειξη που παραλάβατε κατά την παράδοση του.

Κατόπιν της υπαναχώρησης, τα αντίστοιχα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν ως ακολούθως:

α) Επιστροφές στην εταιρία μας , η οποία εδρεύει στην Ελλάδα και δη στην πόλης της Σκύδρας επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 87 . Στην περίπτωση αυτή πρέπει να μεταβείτε στην εταιρία και να δώσετε μαζί με το προϊόν την απόδειξη που παραλάβατε κατά την παράδοσή του,

β) Επιστροφές με εταιρεία ταχυμεταφορών (courier). Αν επιλέξετε να επιστρέψετε το προϊόν/τα προϊόντα μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier), θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 23810 89707 ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας για να είμαστε ενήμεροι για την παραλαβή του προϊόντος. Πρέπει να επιστρέψετε το προϊόν στην ίδια συσκευασία που το παραλάβατε.

Τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν εσάς.

Αφού εξετάσουμε λεπτομερώς το επιστρεφόμενο προϊόν, θα σας ενημερώσουμε για την επιστροφή των χρημάτων σας, εφόσον το προϊόν είναι στην ίδια κατάσταση με αυτή που σας το αποστείλαμε και παραδόθηκε σε εσάς . Τα έξοδα αποστολής , όπου αυτά προβλέπονται, θα επιστρέφονται μόνο στην περίπτωση που ασκείτε το νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης (βλέπε όρο 13.1) εντός της νόμιμης προθεσμίας και υπό την προϋπόθεση ότι επιστρέφονται και όλα τα αγαθά από τα οποία αποτελείται το δέμα. Η επιστροφή των χρημάτων θα καταβάλλεται το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών από την ημέρα που μας γνωστοποιήσατε την υπαναχώρηση. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, μπορούμε πάντως να παρακρατούμε την επιστροφή των χρημάτων είτε μέχρι να λάβουμε όλα τα προϊόντα πίσω είτε μέχρι να λάβουμε αποδεικτικά στοιχεία ότι έχετε επιστρέψει τα προϊόντα ( όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο).

Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται είτε με την ίδια μέθοδο που έγινε και η πληρωμή  κατά την αγορά σας είτε μέσω τραπεζικής καταθέσως ή εμβάσματος σε τραπεζικό σας λογαριασμό .

Είστε υπεύθυνοι για τα έξοδα και τον κίνδυνο της επιστροφής των προϊόντων σε εμάς, όπως περιγράφεται ανωτέρω.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 23810 89707 ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας που βρίσκεται εδώ.

Προσοχή! Επιστροφή χρημάτων δεν επιτρέπεται σε εκπτωσιακά προϊόντα δεδομένου του ότι το προϊόν έχει ήδη μειωμένη τιμή. Σε αυτήν την περίπτωση μπορείτε να επιλέξετε ένα άλλον προϊόν και να μας επιστρέψετε αυτό που είχατε πρώτα αγοράσει, σε κάθε περίπτωση όμως  εντός της προβλεπόμενης ανωτέρω προθεσμίας , είτε νόμιμης είτε συμβατικής υπαναχώρησης.

Ακύρωση Παραγγελίας

Χωρίς περιορισμό των προηγούμενων διατάξεων περί Υπαναχωρήσεως (είτε νόμιμης είτε συμβατικής) , υπάρχει δυνατότητα από μέρους σας να προβείτε σε ακύρωση της παραγγελίας σας , στις κάτωθι όμως συγκεκριμένες περιπτώσεις :

α) Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελιάς μπορείτε να κάνετε πίσω «back» και να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι σας πατώντας στο κουμπί «αφαίρεση».

β) Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν μπορείτε να καλέστε το 23810 89707και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωσή της παραγγελιάς σας.

γ) Μετά την παράδοση σε εσάς του προϊόντος, καλέστε μας στο 23810 89707 ή επικοινωνήστε μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικτυακού τόπου, μόνο όμως εφόσον προηγήθηκε από μέρους σας κατά λάθος γραπτή μέσω e-mail, αντί τηλεφωνική ακύρωση της παραγγελίας.

Επιστροφή Ελαττωματικών προϊόντων

Στην περίπτωση που θεωρείτε ότι το προϊόν που παραγγείλατε δεν συμμορφώνεται κατά τη στιγμή της παράδοσής του, με τους όρους της Σύμβασης, θα πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως μαζί μας τηλεφωνώντας μας στο 23810 89707  ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας, περιγράφοντας λεπτομερώς το προϊόν και το ελάττωμά του και θα σας δώσουμε οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειες.

Μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν στην έδρα της εταιρίας μας στην Ελλάδα και δη στη Σκύδρα επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 87 ή να το παραδώσετε στην εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) η οποία θα μας το παραδώσει. Πρέπει να επιστρέψετε το προϊόν μαζί με την απόδειξη, που παραλάβατε κατά την παράδοση του προϊόντος.

Από μέρους μας θα εξετάσουμε προσεκτικά το επιστρεφόμενο προϊόν και θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail και μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα εάν πράγματι πρόκειται για ελαττωματικό προϊόν καθώς και εάν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση, εφόσον υπάρχει τέτοια πιθανότητα και υπάρχει άλλο όμοιο διαθέσιμο προϊόν.

Η επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση του προϊόντος θα πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, εντός 14 ημερών από την ημέρα που σας επιβεβαιώσαμε μέσω e-mail ότι δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος.

Στην περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων, το ποσό που έχει καταβληθεί θα επιστρέφεται στο ακέραιο, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής (όπου αυτά προβλέπονται) και όποιων άλλων εύλογων εξόδων με τα οποία επιβαρυνθήκατε για την επιστροφή του προϊόντος.

Η επιστροφή των χρημάτων σας θα γίνει είτε με την ίδια μέθοδο που έγινε και η πληρωμή κατά την αγορά είτε μέσω τραπεζικής καταθέσεως ή εμβάσματος σε τραπεζικό σας λογαριασμό. Τα νόμιμα δικαιώματά σας σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία δεν θίγονται.